اخبار ویژه

لازمه حل معضل بیکاری توجه به تولید داخل است
نماینده مردم ایلام در مجلس:

لازمه حل معضل بیکاری توجه به تولید داخل است

سارا فلاحی گفت: اگر بتوانیم در عرصه حمایت از تولید داخلی حرکت کنیم و بستر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم کنیم، می توان تا حدودی معضل بیکاری را کنترل و مدیریت کرد.

اخبار ویژه