نان فروش چرداولی سوداگر مرگ بود

نان فروش چرداولی سوداگر مرگ بود

فرمانده انتظامی چرداول از دستگیری یک خرده فروش مواد مخدر که در پوشش نان فروشی در روستای‌های دوردست و فاقد نانوائی، شهرستان خبر داد.؛
فتنه ۸۸ حمله به خیمه ولایت بود

فتنه ۸۸ حمله به خیمه ولایت بود

سردار شاکرمی گفت: فتنه ۸۸ پیچیده ترین شیوه دشمنان در مواجه با ملت ایران بود و همه جریان های غیرهمسو، نخبگان غربگرا و بی بصیرت در مقابله با نظام و مردم، همگام شدند.؛