سودش مال حضرات دودش مال مردم

سودش مال حضرات دودش مال مردم

سالهاست کارخانه سیمان در بهترین منطقه کارزان قرار گرفته است ضمن نابودی طبیعت زیبا وبی نظیر آن مردمانش را هم با انواع بیماری های ریوی روبرو کرده است؛
سیروان در مسیر توسعه

سیروان در مسیر توسعه

با تکمیل راههای ارتباطی شهرستان سیروان به زودی این شهرستان در مسیر توسعه قرار می گیرد.؛