سلام و رحمت حاجی

سلام و رحمت حاجی

امروز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ تاریخ تلخ اهالی رسانه ایلام در سوگ خبرنگار پیشکسوت حاج سامی شهبازی رقم خورد.؛
سامی در خاک آرام گرفت

سامی در خاک آرام گرفت

پیکر حاج سامی شهبازی خبرنگار پیشکسوت ایلامی و رئیس خانه مطبوعات و رسانه های استان ایلام به خاک سپرده شد.؛
این قافله عمر عجب می گذرد

این قافله عمر عجب می گذرد

خدایا، حالا که حاج سامی رفته، حالا که او دیگر نیست که پشتوانه ای برای من وبچه های خانه اش باشد، به ما بگو در غم فراقش چه کنیم.؛