فتنه ۸۸ حمله به خیمه ولایت بود

فتنه ۸۸ حمله به خیمه ولایت بود

سردار شاکرمی گفت: فتنه ۸۸ پیچیده ترین شیوه دشمنان در مواجه با ملت ایران بود و همه جریان های غیرهمسو، نخبگان غربگرا و بی بصیرت در مقابله با نظام و مردم، همگام شدند.؛