انتقال «پارک پروپیلن»، تیری بر قلب عقل و اخلاق

انتقال «پارک پروپیلن»، تیری بر قلب عقل و اخلاق

مردم چوار در اشتغال ناچیز پتروشیمی تمام استان را سهیم کرده اند و هزینه های زیاد محیط زیستی(منابع زیر زمینی و روزمینی) را نیز پرداخته اند، اخلاق حکم می کند که مردمی که سال‌هاست این امید در دل‌شان جوانه زده را ناامید نکنيم.؛