فتنه ۸۸ حمله به خیمه ولایت بود

فتنه ۸۸ حمله به خیمه ولایت بود

سردار شاکرمی گفت: فتنه ۸۸ پیچیده ترین شیوه دشمنان در مواجه با ملت ایران بود و همه جریان های غیرهمسو، نخبگان غربگرا و بی بصیرت در مقابله با نظام و مردم، همگام شدند.؛
رایزنی‌ مستمر بین ایران و روسیه ضروری است

رایزنی‌ مستمر بین ایران و روسیه ضروری است

قالیباف گفت: با توجه به وضعیت کنونی و تحولاتی که در صحنه روابط بین الملل و سیاست بین الملل در حال وقوع است، ضرورت رایزنی های مستمر مقامات دو کشور ‌‌ و توسعه و‌تحکیم مناسبات دو جانبه مورد تاکید و توجه جدی ما است.؛